Kundalini – Dwaal -en misleidende geesten in de Charismatische Pinkster- kerken

Strom stelt: ‘Veel Word of Faith leiders ondergingen de ‘aanrakingen’ door Howard-Browne en werden hierdoor geïnspireerd. Één van hen, Randy Clark, introduceerde het in de Vineyard-beweging van Toronto, wat later bekend werd als de Toronto Blessing: mensen vielen neer, toonden dronken gedrag, lachten hysterisch, schudden, trilden en beefden onbeheersbaar met hun hoofd alswel met hun lichaam, mensen maakten dierengeluiden (bijvoorbeeld het brullen van een leeuw). Deze manifestaties waren nog nooit op zo’n grote schaal in de Kerk gezien en werden in een paar jaar tijd in de hele charismatische wereld bekend.’
De centrale vraag die Strom stelt is: waarom zijn deze manifestaties zo vergelijkbaar met die van oosterse religies, Hindoeïsme en kundalini-sekten, terwijl je deze ervaringen niet terug kunt vinden in de Bijbel en het klassieke christendom op zich? Strom stelt dat Howard-Browne, de inspirator van dit alles, beïnvloed werd door een kundalini geest (demon), omdat alle verschijnselen absoluut precies hetzelfde zijn. Strom zegt dat kundalini is als een valse Heilige Geest. ‘Het produceert zelfs wonderen en genezingen, naast gevoelens van liefde, kracht, energie en andere emoties. Het is de Hindoeversie van de Heilige Geest,… maar het is niet heilig.’