De gave van Profetie

DE GAVE VAN PROFETIE Door Elisabeth Hoekendijk La Riviéra Dikwijls meent men dat de gave van profetie de bekwaamheid is om te prediken. In wezen is het iets heel anders. Een prediking wordt tevoren overdacht, naar aanleiding van Gods woord. Profeteren is de woorden uitspreken die de Heilige Geest op dat ogenblik inspireert, terwijl men van…