De gave van het Woord van Wijsheid

DE GAVE VAN HET WOORD VAN WIJSHEID Door Elisabeth Hoekendijk La Riviéra Evenals de gave van tongen onvolledig is in haar werking tot stichting en opbouw van gemeente zonder de gave van vertolking van tongen, zo is ook de gave van het woord van kennis onvolledig zonder de gave van het woord van wijsheid. Wat…