De gave van Geloof

DE GAVE VAN GELOOF Door Elisabeth Hoekendijk La Riviéra Wanneer wij spreken over de gave van geloof dan wordt niet bedoeld het geloof tot redding, waardoor wij gerechtvaardigd worden, zoals onder meer staat in Rom. 5 : 1 en Gal. 3 : 8. Maar het is één van de negen gaven van de Geest waardoor…