Another Priest Arises

By Jan Mulder “This becomes even more evident when Another Priest Arises in the likeness of Melchizedek.” Hebrews 7:15 “There are two way’s to be fooled. One is to believe what isn’t true; the other is to refuse to believe what is true” – TRIUNE GOD or ONE GOD Preface “But to us there is…

The Risen Jesus is the Holy Spirit

In the doctrine of the Trinity, Jesus is most definitely NOT the Holy Spirit. They are two DIFFERENT persons in the doctrine of the Trinity. The doctrine of the Trinity would be false if Jesus is the Holy Spirit. But the Scriptures do make it absolutely clear that the Risen Jesus IS the Holy Spirit. Raised…

Constantine Wrote Matthew 28:19 Into Your Bible!

What Did Matthew Actually Write, “Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost,” OR “Go ye, and make disciples of all the nations IN MY NAME”? This explains one of many great Catholic lies and cover-ups that occurred over 1650 years ago.This explains the corruption of…

De ENIGE GOD of de DRIE-EENIGE GOD!

We zien steeds meer leringen die de positie van Jezus camoufleren, door de leer van de drie-eenheid.
Alle aandacht die wordt gevestigd op de drie-eenheid komt niet overeen wat Jezus leerde.
De samenstelling; God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, oftewel de DRIE-ENIGE GOD is een heidens concept wat nergens in de Bijbel onderbouwt wordt. De Heilige Geest is niet alleen een Kracht, welke Unitaire groepen geloven, maar de Heilige Geest is ook een persoonlijkheid alhoewel het een ander verschijningsvorm is namelijk in de verschijningsvorm van Geest van de Vader EN de Zoon, en Deze twee zijn één, niet drie. Jezus is het beeld van God en daarmee de drager en belichaming van de persoonlijkheid van Gods wezen. Jezus zei; Ik en de Vader zijn één.