DE LEER VAN CHRISTUS

De leer van Christus’ grondslag van éénheid. Niettegenstaande hetgeen gezegd is, moet worden toegegeven dat er bepaalde fundamentele leerstellingen zijn, die absoluut noodzakelijk zijn voor de ware christelijke éénheid. Het niet geloven in een van deze fundamentele waarheden, of verzet er tegen, was in de gemeente in de tijd der apostelen oorzaak van het verbreken…