MAG EEN CHRISTEN TATOEAGES EN PIERCINGS?

You+shall+not+tattoo+yourself_c6cd2f_5447014Hoewel ik zelf van mening ben dat sommige tattoos wel erg mooi zijn en ik ooit overwogen heb om er ook één te nemen, heb ik me er toch van kunnen weerhouden. Vanaf mijn 14dewas ik al bezig om met pen deze op mijn eigen lichaam te tekenen. Ach ja, wat je al niet doet als je geen huiswerk hebt. Wellicht was het die innerlijke stem die mij ervan weerhield, misschien was het gewoon angst voor de pijn, hoe dan ook, wellicht was God al bezig om mij voor te bereiden op deze studie. Deze studie is in twee delen op de website gezet, dus mijn advies is om niet de studie in één keer te lezen maar neem daar twee dagen voor, om op die manier de studie goed in je op te nemen, zodat het geen grote lap tekst voor je wordt.

Veel dingen die de wereld aanbiedt zijn mooi, maar we moeten goed kijken wat zegt de Bijbel er over. Mijn doel is daarom niet om met de vinger te wijzen of mensen met een tattoo of piercing af te wijzen, maar wellicht door deze studie heen een duidelijk statement te maken waarom je het niet moet doen en welke geestelijke gevaren er achter zitten. LET OP, deze studie is niet gemaakt voor mensen die geen christen zijn!

Natuurlijk mogen zij deze lezen, omdat wat hier wordt uitgelegd ook voor hen geldt, maar deze studie is gemaakt voor een ieder die christen is, maar er over twijfelt om een tattoo te nemen. Ook voor mensen die christen zijn geworden en in het verleden tattoos hebben laten zetten, zullen in deze studie ook aanwijzingen staan hoe je hier mee moet omgaan. Heb je al een tattoo voor het lezen van deze studie, laat ik je toch uitdagen om deze studie helemaal door te lezen, zodat je wellicht ook bepaalde dingen kunt opruimen in je leven. Uiteindelijk is ons doel als christen om een heilig en welgevallig leven te leiden om daarmee God te eren, toch? Dat wil toch iedereen die God liefheeft? Dan moeten we ook onderzoeken hoe we God wel en niet kunnen eren. Laat de God van de vrede u volledig voor Zichzelf afzonderen. Laat Hij uw hele wezen (geest, ziel en lichaam) zuiver houden totdat onze Here Jezus Christus terugkomt”. (1 Tess.5:23).

Helaas kunnen we tegenwoordig het niet meer afdoen met de woorden ” doe het maar niet, want dat hoort niet bij een christen”. Als het zo simpel was, had ik deze Bijbelstudie ook niet hoeven te maken. Omdat er onder christenen veel mensen zijn die hier anders over denken, leek het me goed om bepaalde punten van het tatoeëren op te lichten en jou een kijkje achter de schermen van het tatoeëren te geven. Deze studie is juist voor hen die twijfelen of ze een tattoo nemen of dat ze nu nog één laatste tattoo op hun lichaam erbij nemen met een christelijke tekst.

Ik geloof dat je moet afblijven van tatoeages en piercings omdat hier een groot gevaar achter zit. Helaas heb jij er niets aan als ik jou zou zeggen ” ik geloof dat”. Want wie ben ik, dat jij mijn wijze raad aanneemt? Daarom moet ik in deze studie je niet alleen zeggen waarom je het niet moet doen, aan de hand van wat de Bijbel zegt, maar ik zal ook proberen je te wijzen op andere teksten die het gevaar van tatoeages beschrijven. Omdat ik zeker weet dat velen de bekende passages al in de Bijbel doorlopen hebben en van andere christenen te horen hebben gekregen dat deze wetten afgeschaft zijn, zal ik ook andere argumenten gebruiken om mijn visie hierop nog beter te kunnen verdedigen. Hiervoor moet je wat dieper in de Bijbel graven en ik hoop dat je de andere gebruikte argumenten ook meeneemt in jouw beslissing om een tatoeage te zetten.

Omdat ik niet wil dat je een besluit maakt dat slecht zou kunnen zijn voor jouw (geestelijk) welzijn, zal ik in deze studie mijn uiterste best doen om jou ervan te overtuigen om het niet te doen hoe verleidelijk het ook is. Als jij na het lezen van de gehele studie nog steeds bijbels kunt verklaren ( en dus niet alleen de woorden “ik vind dat het wel kan” )dat tatoeëren geen enkel gevolg heeft voor jouw welzijn dan hoor ik dit graag wat jouw gegronde argumenten zijn zodat ik mijn mening kan nuanceren. Nogmaals dit is en blijft een eigen keuze die je zelf aan God moet verantwoorden en niet aan mij. Ik wens je veel zegen met jou beslissing.

Geschiedenis.

Tatoeëren en insnijdingen in het lichaam (piercings) is niet iets wat alleen van nu is. In de oudheid werd dit veelvuldig gedaan om de goden te vereren. Bij de Egyptische priesters was dit al zeer bekend. Onder andere bij de priesteres Amunet werden er tattoos gevonden en ook in hiërogliefen. Deze werden aangebracht ter verzekering van een plaats in het hiernamaals of ter bescherming tegen boze geesten of andere bijgeloof redenen. Sommigen geloven dat je slechts aan je tatoeage herkenbaar bent in het hiernamaals.

Het gebruik van tatoeages hield dikwijls verband met de verering van een afgod wiens afbeelding men op de hand droeg, of het was een teken van slavernij. Romeinse schrijvers rapporteerden dat veel slaven en criminelen werden getatoeëerd.

In Jesaja lezen we hier een voorbeeld van: “…en weer een ander schrijft op zijn hand: “Van de Heer ” ( Jes.44:5).

De mensen wilden zich graag toe-eigenen aan de Heer en begonnen op de hand een tatoeage te plaatsen. Iets waar God geen opdracht voor had gegeven. Aan de andere kant spreekt de Bijbel wel over een tatoeage aanbrengen als verplichting, echter zul je ontdekken dat dit te maken heeft met slavernij. “Het tweede beest had iedereen in zijn macht; klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf. Iedereen moest een merkteken op zijn rechterhand of voorhoofd hebben.”(Op.13:16).
Hoe dit merkteken dan moet zijn, weten we nog niet, maar hier is wel duidelijk te lezen, dat aan het merkteken consequenties vast zitten, namelijk slavernij.

We lezen dat in de eindtijd, dit de enige manier is om aan te tonen waar je bij hoort. Laat je een merkteken plaatsen dan behoor je bij het beest (satan), doe je het niet ( wederom wil God dus niet dat we daar aan mee doen) dan behoor je aan God toe. Opvallend dat tot aan het einde van de tijd, dit nog zo`n groot issue is en dat zelfs dit bepalend zal zijn waar je bij hoort. ( let wel, dit geldt niet voor de mensen die al voor Jezus hebben gekozen, voor zijn wederkomst).

Godenverering.

Laten we eens gaan kijken naar de godenverering. We gaan eens lezen wat de goden van de mensen vroegen.

De hele morgen lang riepen ze Baäl aan: ‘Baäl, geef ons antwoord!……..De profeten riepen uit alle macht en brachten zichzelf, zoals hun gewoonte was, met zwaarden en lansen verwondingen toe tot het bloed over hun lijf stroomde.” (1 Kon.18:26,28).

De profeten van Baäl kregen geen enkel antwoord van hun god om vuur uit de hemel te laten komen. Ze waren tot alles in staat om maar antwoord te krijgen, zelfs hun gewoonlijke rituelen, van snijden en bloed laten vloeien leidde tot niets. Deze baäl verering was ook zo diep doorgedrongen tot de heidense Kanaänieten. Sommige Kanaänieten lieten zich ook tatoeëren met de namen van hun favoriete goden.

Verder in de Bijbel lezen we “Ieder zal een rouwkleed dragen, elk hoofd zal worden kaalgeschoren, elke baard zal worden afgeknipt, elke hand zal zijn gekerfd”. (Jer.48:37).

Dit gaat over het vonnis van Moab, een cultuur waar het gewoon was om te tatoeëren en haar af te scheren voor de goden. Hier wordt alles nog eens genoemd wanneer het vonnis plaatsvindt over Moab.  De Bijbel laat zien dat iedere bewoner van Moab, deze rouwrituelen zou doen voor de goden. Een ritueel dat niet past bij de kinderen van God.

Voor wij Lev. 19 aan gaan pakken, want dat is namelijk de key tekst van deze studie, gaan we eerst één hoofdstuk eerder beginnen. In Lev.18 lezen wij het volgende De Heer zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Ik ben de Heer, jullie God. Volg niet de levenswijze van de Egyptenaren, bij wie je gewoond hebt, noch de levenswijze van de Kanaänieten, naar wie ik je breng. Leef niet volgens hun bepalingen, maar volgens mijn regels, houd je aan mijn bepalingen en leef ze na. Ik ben de Heer, jullie God”. (Lev.18:1-4).

De Key tekst

In Lev.19. Lezen we het volgende over tatoeëren: U mag vanwege een dode geen inkerving in uw lichaam maken en geen tatoeages bij uzelf aanbrengen. Ik ben de Heere”. (Lev.19:28).

Deze regel geeft duidelijk aan dat je geen tatoeages moet plaatsen. Dus hier hadden wij de studie kunnen afronden. Maar ja, zoals er zoveel mensen zijn, zijn er ook zoveel meningen hoe je deze tekst moet interpreteren. Hier zijn enkele meningen van hoe mensen deze tekst interpreteren.

Mensen zien deze tekst als “Oude Testament”, als wettisch wat niet meer geldt. Ander rede is dat men zegt, Ja maar dan mag je ook niet meer je hoofdhaar scheren of je baard eraf halen. Weer anderen zeggen, zolang je het niet doet voor een dode, dan kan het. Weer anderen zeggen, als het maar ter ere van God is. Ja maar God houdt van iedereen hoe je ook bent. Het gaat om het hart.

Al deze redenen zullen in deze studie terug komen en hopelijk zul je zelf ontdekken hoe je deze regel moet interpreteren. Laat ik alvast zeggen, wat ik ervan vind is niet belangrijk, ik zal alleen mijn visie geven op wat ik denk dat de Bijbel met deze tekst bedoelt. Wellicht wordt dit ook jou visie.

De kern van Leviticus 19:28.  

Heel Lev. 19 is geen hoofdstuk dat gaat over rouwrituelen zoals velen denken. Als je denkt dat, dat de kern is, dan is het zeer te begrijpen dat je dus ook kan zeggen, ik doe geen piercings of tattoos voor de doden, dus dan mag het.  Daarmee waren we nu klaar geweest.

Maar wie goed het hoofdstuk doorleest en vanaf het begin leest, ziet dat het hoofdstuk niet gaat over rouwrituelen maar over: “Wees heilig, want Ik ben heilig”. Dit is de titel van hoofdstuk 19. Als je dan vers 1 en 2 leest begint God daar al mee. “De Here droeg Mozes op ook de volgende woorden aan de Israëlieten over te brengen. ‘U moet heilig zijn, want Ik, de Here, uw God, ben heilig”. (Lev.19:1-2)

Als God begint met de woorden “u moet heilig zijn”, dan is het ook zeer te begrijpen dat Hij daarna uit gaat leggen wat dit inhoud en welke bepalingen erbij horen om heilig te zijn. Dit wordt volledig in hoofdstuk 19 uitgelegd. Hieruit mogen we dus ook concluderen dat de kern van vers 28 niet in eerste instantie alleen gaat over rouwrituelen, maar dat de grondslag is : Heilig zijn. Vanuit deze context gaan we nu vers 28 oppakken.

We lazen al in hoofdstuk 18 dat God niet wilde dat zijn volk de gewoontes van de Egyptenaren en Kanaänieten aannam. We hebben eerder gelezen dat deze volken dingen deden die bedoeld waren voor de goden! Maar wat moeten we nou verstaan onder goden. Let op de kleine letter “ g ”.  Als je dat weet, dan kunnen we de tekst nog wat dieper uit gaan breiden. Oke, hier een betekenis wat goden inhoudt volgens de Bijbel Zij hebben geofferd aan de demonen, niet aan God; aan goden die zij niet kenden, aan nieuwe goden, die kortgeleden gekomen zijn, voor wie uw vaderen niet gehuiverd hebben.” (Deut.32:17).

De Bijbel laat hier dus zien, dat goden, betekent demonen, duivelen, boze geesten, duistere machten. En dit is zeer belangrijk om in je op te nemen.

“Zolang je het niet doet voor de doden dan is het goed zegt men”.  Ik zeg vaak, je moet niet kijken naar de vruchten maar naar de wortel. Want dat is namelijk de oorsprong.

Om heilig te kunnen leven zegt God in Lev.18 dat het volk zich niet moeten mengen met de gewoontes van de andere volken. Dat is principe nummer één. We lazen al dat het eengewoonte was voor deze volken om zich met speren en zwaarden te snijden en tattoos te zetten, voor hun goden. Dus voor demonen zoals de Bijbel ze noemt. Alleen dit statement zou al voldoende moeten zijn om geen tatoeages en piercings te zetten. Want dit deden zij uit gewoonte en niet alleen tijdens rouwrituelen.

“Ja maar, dit is een regel voor het Joodse volk.” Dat klopt, en de Israëlieten dienen zich hier ver van te houden. Want zij zijn een heilig volk, zoals de Here heilig is. Maar zijn wij ook nu niet heilig door het offer van Jezus? De Bijbel zegt dat wij geënt zijn aan Israël, dus waarom zouden wij deze regel dan ook niet op ons zelf moeten betrekken? Daarbij, demonen maken echt geen onderscheid tussen Jood en niet Jood. Sterker nog, ze vinden het zelfs niet erg om in dieren te zitten “De demonen smeekten hem: ‘Als je ons uitdrijft, stuur ons dan naar die kudde varkens.’(Mat.8:31).

Over het gevaar van deze goden, deze demonen lees je tussen de regels door in Lev. 19 waarin God duidelijk maakt dat je van deze rituelen en afgoden af moet blijven!

Laten we deze eens doorlezen. We beginnen in vers 4.

“U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Here, uw God”. (vers 4)

“u mag zich niet bezighouden met waarzeggerij en tovenarij, want Ik ben de Here, uw God”. (vers 26)

Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God!. (vers 31)

De kern van deze 3 teksten die Lev. 19 aangeeft is ” ik ben de Here, UW GOD”!

De andere volken hadden hun goden met hun rituelen, maar zegt God, ik ben uw God, dus doe wat ik zeg en dat is : dat je heilig moet leven volgens mijn gebruiken en blijf af van die andere goden met hun rituelen, want dat zijn namelijk demonen.

Daarom hoop ik met de volgende vergelijking je duidelijk te kunnen maken wat hier plaatsvindt in vers 28 van onze key-tekst.

Vrucht en wortel/oorsprong

Zoals iedereen weet, kan een boom vruchten leveren. Deze is door iedereen te zien. Maar de wortels van die boom zijn niet altijd door mensen te zien, maar is vaak de oorsprong van die boom en van die vrucht.

Stel je eens voor dat je een buurman hebt die zeer vervelend tegen jou is. Elke dag scheld hij jou uit en zo nu en dan haalt hij dingen bij jou uit die je niet kan waarderen. Nu kun je 2 dingen doen als christen. Je kunt met gelijke munt terug betalen of optie 2 je doet wat God van jou vraagt. Je doet wat Jezus van jou vraagt en dat is namelijk je naaste liefhebben als je zelf. Ook in tijden van vervolging zegt Jezus. En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel”. (Mat.5:44-45)

Ook in ons hoofdstuk 19, lezen wij al dit gebod. Je zult geen wraak op iemand nemen of haatdragend tegenover iemand zijn. Integendeel: je moet de ander liefhebben zoals je jezelf liefhebt. Ik ben de Heer”. (Lev.19:18)

Als God jou de volgende dag vraagt om de auto van die buurman te gaan wassen en zijn huis netjes te schilderen, zal de hele wereld denken dat jij dat doet voor die buurman en dat je gek bent geworden. Niemand zal vermoeden dat hier iets geestelijks achter ziet en dat jij dit alleen doet omdat God jou daar een opdracht voor heeft gegeven. Maar in feite doe jij wat Jezus je opdraagt en dat is liefhebben. Je doet het dus niet alleen voor die vervelende persoon (vrucht) maar je doet het voor God/ Jezus, (wortel, oorsprong) om de opdracht en de liefde van Jezus te tonen. Je doet het omdat je een hartsrelatie hebt met Jezus. Helaas kan niet iedereen zien dat je dit voor een God doet, die niemand ziet en daarom zullen ze het ook niet snappen waarom je het doet. De rede van jou actie is dus niet bedoelt voor die buurman, maar voor God.

Als je dit voorbeeld verhaal goed snapt, dan zul je wellicht nu al begrijpen waar ik heen wil. De Kanaänieten sneden en tatoeëerden zich niet voor de doden(vruchten), maar dat deden ze voor de goden/demonen (wortels/oorsprong) die er achter zaten. Deze rituele waren al gebruikelijk, maar in tijden van rouw werden deze massaal gedaan. Als je nu vers 26 erbij pakt, verbied God waarzeggerij en toverij, maar Hij vertelt niet waarom. Zijn enige rede, ” ik ben uw God”. Maar iedereen die enig verstand heeft van waarzeggerij en toverij weet dat God dit verbied omdat dit ingangen zijn voor demonen. Wie zich met toverij (vrucht) bezig houdt, houd zich bezig met demonen en boze geesten (wortels).

Hoe zit het met de baard en hoofdhaar?

In vers 27 staat “Jullie mogen in tijden van rouw het haar aan de zijkant van je hoofd niet afknippen, en de rand van je baard zul je niet afscheren.” Dit is het punt waar de verschillende meningen ontstaan. Door deze regel krijg je dus verwarring en aanhangers van tattoos en piercings zullen deze tekst altijd gebruiken om een excuus te hebben waarom zij dus wel dit mogen doen. “Ja maar, jij knipt jouw baard toch ook?”

Ook in 2 andere teksten vinden we deze bepalingen weer terug.

“In tijden van rouw is het een priester verboden een deel van zijn hoofd kaal te scheren of de rand van zijn baard af te scheren. Evenmin mag hij dan inkervingen maken in zijn lichaam”. (Lev.21:5).

“Omdat u kinderen van de Heer, uw God, bent is het u niet geoorloofd als teken van rouw uw lichaam te kerven of het haar op uw voorhoofd weg te scheren”.(Deut. 14:1)

Daarom zal ik nu deze argument proberen te ontzenuwen.

Laten we even de 4 punten opschrijven waar we tegen aan lopen. 1. baard afscheren, 2. haar knippen, 3. insnijdingen (piercings) 4. tattoos.

Stel je eens voor dat deze 4 dingen niet gedaan mogen worden voor de doden en alleen in tijden van rouw verboden waren.

Dan zou het betekenen dat wanneer de rouw periode over was, dat het vanaf dan wel toegestaan was. Als dat het geval was dan zouden we in de Bijbel ook op andere plekken moeten kunnen lezen dat God daarvoor toestemming geeft om het buiten het rouwen wel te mogen doen. Mensen mogen buiten het rouwen om dus tatoeëren, piercings aanbrengen, maar ook hun haar knippen en baard afscheren, want deze handelingen hebben niets met demonen te maken.

Laten we optie 2 doornemen, als deze 4 dingen verboden waren omdat je daarmee de demonen vereerde, dan zou de Bijbel strikt vasthouden dat dit niet mocht. Je zou dus in de Bijbel nergens kunnen lezen dat God toestemming geeft om dit te doen. Baard scheren, haar knippen, tatoeëren en piercings zouden dan door de hele Bijbel heen continu verboden worden.

Nu ga ik onderscheid maken tussen demonen verering en levenswijze.

Ik ga jou iets vragen. Waar in de Bijbel staat dat buiten deze rouwdiensten het toegestaan is dat je weer mag tatoeëren en mag insnijden? Dit zul jij niet in de Bijbel terug vinden! Waarom niet? Omdat het tatoeëren en insnijdingen te maken hebben met demonen. En alles wat met demonen verering te maken heeft, zul je niet in Gods woord terugvinden als toestemming.

Hoe zit het dan met het haar? In tijden van rouw, was dit een levenswijze die de andere volken deden om de doden te eren, maar zoals we al eerder lazen, was dit de vrucht, de wortel was eigenlijk, de goden. Dit wist God en daarom gaf hij dit verbod om niet het haar te knippen en de baard te scheren in tijden van rouw. Het feit dat haar knippen en baard afscheren niet altijd met demonen verering te maken heeft, laat de Bijbel ook heel goed zien! Lees eens mee naar een gebod van God.

“Op de zevende dag moet hij opnieuw al zijn haar afscheren, zijn hoofdhaar, zijn baard en zijn wenkbrauwen. Al zijn haar moet hij afscheren en zijn kleren en zijn lichaam moet hij met water wassen; dan is hij weer rein”. (Lev.14:9).

Als het haar knippen echt verboden was op basis van dat je daarmee demonen zou vereren, zou God nooit opdracht geven, om op deze manier iemand weer rein te verklaren!

Dat Jezus de wet vervult heeft, wil dat niet zeggen dat Hij ook deze wetten, die dus te maken hebben met demonenverering, ook afgeschaft heeft. “Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mat5:17).

Zolang er nog demonen zijn, zal tatoeëring en piercings zetten onder deze regel vallen. Heb je ooit gedacht aan deze regel: “Niemand van jullie mag seksuele omgang hebben met een dier.” ( Lev.18:23).
Heb je hier wel eens over nagedacht waarom God dat zegt? Ook weer om de rede van demonen verering. In het oude testament lees je het 2 keer, maar in het nieuwe testament lees je hier niets over. Nu is de vraag, is deze regel dan door het volbrachte werk van Jezus afgeschaft voor ons? Zou God vandaag de dag het wel goed vinden als we dit doen? (klik hier voor een studie ” seks binnen het huwelijk, wat mag wel en wat mag niet”)
En zoals we de studie hadden gedaan over abortus, waar het om kinderoffers ging, zul je dit niet in het nieuwe testament terug vinden. Maar ook dit is niet iets wat afgeschaft is! (klik hier voor de studie “Abortus een offer aan satan” )

Het kan niet zo zijn, dat als God het in het oude testament het verboden heeft om de rede dat het ter ere is van demonen, dat Hij het in het nieuwe Testament, het ineens goed vind. Immers zegt Hij : “De almachtige Heer zegt: ‘Ik ben de Heer, ik verander niet.”( Mal.3:6).

In het nieuwe testament hebben we juist de autoriteit gekregen om tegen demonen op te treden in Jezus naam en hier ons niet mee te mengen. We zullen straks gaan kijken waar we in de Bijbel nog meer kunnen ontdekken of tatoeëren en piercings zetten verboden wordt en we gaan straks zoeken in het nieuwe testament naar verborgen aanwijzingen waarom tatoeëren niet gedaan moet worden. Zoals we voor goden, andere namen hebben die verwijzen naar demonen ( boze geesten, duivelen, bokken, lilith, moloch, Baäl, slang, brullende leeuw, enz. ) zo kunnen we ook gaan zoeken naar andere benamingen waarin duidelijk wordt wat het gevaar is van tatoeëren.

 

 

DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2


Gevolgen van tattoo

Naast alle gevolgen die het heeft op hygiëne, die je zo op andere sites kunt lezen, heeft het ook effect op andere vlakken in onze samenleving. Een wetenschappelijk onderzoek in Amerika heeft aangetoond dat getatoeëerde jongeren zich beduidend vaker te buiten gaan aan seks, drank en geweld dan niet-getatoeëerden. Kinderen die een eerste tatoeage of piercing namen op een leeftijd van 13 jaar of jonger, hadden ook meer gedachten over het plegen van zelfmoord. Hoe zou dit komen? Wellicht omdat er duistere machten in hun leven zijn binnen gekomen?

Tattoo`s maken je verslaafd. Als je er 1 hebt, wil je er nog meer. Van de week zag ik nog in het programma tattoos stories, dat iemand zich weer even eenzaam voelde en nog maar een tattoo liet plaatsen. Hoeveel vervulling geeft dan een nieuwe tattoo?

Het kan een carrière in de weg zitten. Een spelfout is funest. Of wat dacht je van de tattoos die verwijzen naar ex-partners?  Iemands uiterlijk is een weerspiegeling van zijn innerlijk. En dit innerlijk telt voor God wezenlijk.

Heb je wel eens bedacht dat wie een kruis laat tatoeëren er zelf altijd op zijn kop naar kijkt. Een omgekeerd kruis is het teken van satan en veel satanisten hebben deze tattoo.

De Bijbel leert dat jou lichaam een tempel is van de heilige Geest. Die je heilig moet houden. En dan zegt de Bijbel “Bestaat er een overeenkomst tussen de tempel van God en de afgoden? Wij zijn de tempel van de levende God!” (2kor.6:16).

En omdat wij de tempel van de levende God zijn, moet je niet op deze tempel dingen op aanbrengen die ten alle tijden verwijzen naar de afgoden!

Het volgende getuigenis laat iets bijzonders zien.
Een jonge vrouw uit Zuid-Afrika, heeft zich in het verleden beziggehouden met satanisme. Een tatoeage in haar hand getuigde daarvan. Ze was verleden jaar in de synagoge en werd door de pastor op een bijzondere wijze bevrijd van demonen in de naam van Jezus. Dit jaar ontmoette ik haar in de samenkomst. Omdat ik wist wat er met haar gebeurd was, vroeg ik haar hand te laten zien. De tatoeage was helemaal verdwenen als gevolg van haar bevrijding. Haar leven was helemaal veranderd. Nu is zij een volgeling van Jezus” (Een getuigenis van een journalist).

Het is zo opmerkelijk dat naast de bevrijding, die deze vrouw had van demonen, dat God ook haar lichaam herstelde. Als een tatoeage werkelijk niets met demonen te maken heeft en het maar een plaatje was, dan zou God hier nooit herstel in brengen. Maar kennelijk wilde God deze tatoeage niet meer zien op het lichaam van deze jonge vrouw.

Op welke plaatsen verblijf jij je?

Wat te denken van de invloeden die een bepaalde plaats heeft. Moeten wij op plekken zijn die associëren met zonde?  Is het goed voor een christen om een seks shop of een stripclub in te gaan, ook als hij niet kijk of iets koopt? Of een casino, ook als hij niet gokt? Waar je mee omgaat, wordt je mee besmet. Ik geloof, als je op bepaalde plekken bent, waar veel invloeden van de satan zijn, dat je daarmee besmet wordt. Het is niet voor niets, dat mensen die veel porno kijken ook zelfbevrediging doen. Ik heb nog nooit iemand gehoord, die zei, nee ik kijk alleen maar. Wat je ziet, wil je doen. Dat is een geestelijke wet. Waar je, je vaak vertoeft, daar wil je vaker komen. Elke tattoo of piercing shop, heeft vaak in de naam een heenwijzing naar het rijk der duisternis. Dit mag al een signaal zijn dat je daar niet moet zijn.

Tegenwoordig worden er in tattoo shops van alles geplaatst waar je mij niet van kunt overtuigen dat dit gewenst is voor een christen. Naast de tattoos worden er piercings en andere extremere vormen van body modification aangeboden, die deels pijnlijk zijn. Body modification is een uitgebreid begrip en omvat allerlei lichaamsversieringen (ik mag rustig zeggen verminkingen)  en -veranderingen en combinaties daarvan: Tattoo; Piercings; Implantaten; Splitsen van de tong; Brandmerken. Ook extreme vormen van vleeshaken in je lichaam behoord tot de mogelijkheid bij tattoo shops.

Nieuw is het “branden”, waarbij een tot 1000 graden verhit stempel op de huid van het ”slachtoffer” wordt gedrukt. Ik zal je hier even foto`s van laten zien hoe deze body modification eruit zien, zodat je met eigen ogen kunt bepalen of het voor een christen goed is, om op die plekken te zijn waar deze dingen worden uitgevoerd. Klik op de namen zodat je plaatjes kunt zien.

Scarification,  Subdermal Implants,  transdermal Implants,  Genital beads,  Tongue splitting,  Lobe reconstruction,  Scalpel piercingVleeshaken.

Al deze extreme vormen van piercings worden op een plek gedaan, waar duidelijk zichtbaar is dat Jezus zich daar niet zou bevinden. De Bijbel zegt,

“Weg! Ga weg! Ga daar weg! Raak niets aan dat onrein is. Jullie die het heilige gerei van de Heer dragen, ga daar weg en blijf rein”. (Jes.52:11).

Hiernaast bestaan er zgn. ‘hennaschilderingen’ die in de Islamitische en Hindoestaanse cultuur al eeuwen worden gemaakt. De gedetailleerde versieringen op de voeten of handen gelden als teken van voorspoed of vruchtbaarheid. Je zult je dus afvragen, mag dat zelfs niet? Maar zoals je leest heeft ook deze bewerking een symbolische achtergrond. Als je dit niet serieus neemt, krijg je hetzelfde idee als ” ja maar, een Boeddha beeld heb ik alleen maar voor de sier en niet omdat ik het aanbid”. Je zult moeten onderzoeken wat de achtergrond is.  In Jeremia 10 lees je hoe God over deze beelden denkt en daarbij ze bespottelijk maakt. Daar laat God zien dat deze beelden verwijzen naar demonen ( goden).

“Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen en jullie vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters – zegt de almachtige Heer.’ (2 kor.6:17-18).

Nu zullen veel mensen wellicht weer zeggen, dus je moet niets aanraken wat onrein is, waarom raak jij dan dit of dat aan? Wederom moet je weer zoeken naar de wortel en niet naar de vruchten!

Een christen die in opdracht van “god” tatoeages heeft geplaatst.

Todd Bentley, die zichzelf uitgeeft als christen, liet volgens eigen zeggen de tatoeages over zijn hele lichaam in opdracht van God zetten. Nu weten we dat in het oude testament God de profeten dingen liet doen die vrij apart waren. Zo moest de profeet Hosea bijvoorbeeld met een prostitué trouwen. Dat God deze opdrachten gaf, was als vergelijking hoe het volk met God was omgegaan. Het moest een les zijn voor het volk. Ik kom er nog op terug wat betreft Hosea.

Als Todd Bentley werkelijk een opdracht van God zou hebben gekregen om tatoeages te plaatsen, waarvan de Bijbel ze juist verbied omdat dit poorten zijn voor demonen om binnen te komen, dan zouden deze tatoeages voor een doel bedoelt zijn. Wellicht om er mee te gaan evangeliseren, wellicht om God ermee te prijzen. Veel mensen zeggen dan ook, als hij die opdracht heeft gekregen, dan zou God er een bedoeling mee hebben gehad en dan mag ik dat ook plaatsen, want kennelijk kijkt God alleen maar naar het innerlijk. Mag ik je dan nu op een hele belangrijke tekst wijzen. Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar watdemonen hun leren”. (1 Tim.4:1)

Aan een bekende evangelist werd eens gevraagd wat hij van de bediening van iemand anders vond. Hij antwoordde “ik kijk niet wat die doet, maar wat hij predikt. Wijst hij naar Jezus? ”. Dit is altijd ook mijn motto geweest nadat ik dit hoorde. Ik vond dat zo`n wijze uitspraak.

Daarom wil ik deze Todd niet veroordelen maar ik heb zijn werk goed bekeken omdat ik de opdracht die hij beweert te hebben ontvangen, zeer vreemd vind. En zeker voor deze studie, heb ik dit iets dieper onderzocht.

Aangezien ik aardig wat weet van de verschillende symbolen, die gebruikt worden in het occulte, zijn bijna de helft van zijn tattoos daarmee verbonden. Veel van zijn tattoos verwijzen naar de vrijmetselarij, kabbalah new age en satanisme. Ook enkele Bijbelteksten die op zijn arm zijn geplaatst, verwijzen ondanks dat het Bijbelse teksten zijn, naar teksten die ook binnen het satanisme worden gebruikt. Bijvoorbeeld de tekst “Lord of lords”(Op.19:16) is een tekst die Jezus toebehoort, maar zolang er geen Jezus voor staat, kan het binnen het satanisme ook gebruikt worden. Ook de sieraden die hij draagt verwijzen naar andere religies en zijn kleding naar het rijk der duisternis. ( allemaal terug te vinden op het internet).

Wat te denken van zijn gebaren met de handen die hij ook gebruikt op het moment dat hij Jezus uitspreekt. Veel van die gebaren verwijzen naar het satanisme.  Dat iemand wellicht demonen “kan uitdrijven” is niets nieuws want Jezus zelf zegt Op de dag van het oordeel zullen velen tegen mij zeggen: Heer! Heer! In uw naam hebben wij toch geprofeteerd, in uw naam hebben wij demonen uitgedreven en veel wonderen gedaan. En dan zal ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; verdwijn uit mijn ogen, boosdoeners.” (Mat7:22-23).

Wij worden opgeroepen om Jezus te blijven verkondigen en ten alle tijden naar Hem te wijzen. Hem te aanbidden. De Bijbel roept ons op om geen engelen te aanbidden en alle eer aan Jezus te geven. “Laat u niet wijsmaken dat u verloren bent als u geen engelen wilt vereren. Wie dat beweren, denken recht van spreken te hebben omdat ze een visioenhebben gehad. Het enige wat die trotse mensen hebben (ook al beweren zij nederig te zijn) is een rijke fantasie!(Kol.2:18).
Hier zie je de vrouw van Todd (van zijn eerste vrouw met kinderen is hij gescheiden, zelfs toen die naar zijn zeggen al christen was, waarna hij een relatie aanging met zijn medewerkster), die een droom deelt. Let eens op bij 2.55, hoe zij te keer gaat. (klik op de link)

http://www.youtube.com/watch?v=XjMYqDHbYtg

Je kunt mij niet vertellen dat sissen als een slang, rechtstreeks van de Heilige Geest komt. Als je zegt, ja maar dat doet zijn vrouw, dan zeg ik, iemand als Todd, zou minstens de gave van onderscheiding van geesten van de Heer hebben ontvangen en kunnen ontdekken dat dit niet van God afkomt. Man en vrouw zijn samen 1 in het huwelijk en hierin staat hij volledig achter zijn vrouw. Let ook eens op het gezicht van Todd als zijn vrouw begint te sissen. Wat hebben zij al niet binnen gekregen na het tatoeëren zou je zo zeggen?

Dit is voor mij 1 van de redenen waarom ik niet geloof dat deze Todd Bentley een opdracht van God zelf heeft ontvangen, maar naar zijn zeggen van een engel, Emma-O. Die hij tevens op zijn lichaam heeft getatoeëerd. Wederom, deze engel Emma-O is niet te vinden in de Bijbel maar wel in Japanse afgoderijen. In zijn bijeenkomsten roept hij de engelen aan ipv Jezus. Zoals ik al zei, het gaat mij niet erom om deze man af te kraken, maar ik heb zijn beweegredenen onderzocht waarom hij die tattoos heeft geplaatst, want deze tattoos waren er niet voor zijn bediening.

Zo kan ik je nog zo veel informatie geven over deze Todd, die je zelf ook op het internet kan vinden,  maar het gaat er mij om, dat deze persoon geen excuus mag zijn om daarom wel een tattoo te plaatsen. Om je toch nog een getuigenis te geven dat zelfs christelijke tattoos niet gewenst zijn deel ik hier een getuigenis die ik hoorde van Herman Boon. Iemand die al jaren aan bevrijdingen doet in de naam van Jezus.

“ Een studente van de bijbelschool wilde graag een tatoeage plaatsen om zo haar expressie aan Jezus te tonen. Ondanks dat ze wist wat in Lev. 19:28 stond, vroeg zij aan de leiding of ze dit mocht doen. Ze wilde graag een psalm op haar arm hebben. Ze werd gewaarschuwd om dit niet te doen. Echter zag zij niet het gevaar hierin en besloot om het toch te doen. Nadat ze deze had geplaatst had ze er toch spijt van dat ze het had gedaan. Ze ging met haar mede studenten dit bespreken en ze ging dit belijden aan God, dat ze hierin gezondigd had. Na het belijden spraken de studenten bevrijding uit over haar, waarna zij (zichtbaar) bevrijd werd van een demon”.

Ook tijdens het bidden en vasten programma die ik bijgewoond heb, hebben de mensen die tattoos en piercings hadden, dit beleden en ook hier was duidelijk te merken hoeveel mensen wederom bevrijd werden van demonen.

Indien jij  zomaar een stem hoort die jou vertelt dat je een tatoeage moet plaatsen bedenk dan heel goed, dat niet iedere stem van God af komt! Ook indien het Bijbels is, vergeet dan de situatie met Jezus niet. “Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.” (Mat.4:3-4) .

Jezus was de zoon van God en Hij had alle recht op eten en satan zei niets vreemds wat Bijbels goed te onderbouwen was. Toch weerstond Jezus deze beproeving hoewel menig van ons voor deze beproeving gevallen zou zijn in deze situatie.

En ja, ondanks dat het een opdracht was van God, “Ook moet je nog een gerstekoek eten die je voor ieders ogen moet bakken op menselijke uitwerpselen“.  (Eze.4:12), kon Ezechiël nog steeds in discussie gaan met God en had hij een gegronde rede waarom hij dat niet wilde.” Ach HEER, mijn God,’ zei ik, ‘er is nooit iets onreins door mijn keel gegaan, nog nooit in mijn leven heb ik het vlees van een gestorven of verscheurd dier gegeten, nooit heb ik onrein vlees geproefd.’ Daarop antwoordde hij mij: ‘Goed dan, ik geef je rundermest in plaats van menselijke uitwerpselen om je brood op te bakken”. (Eze.4:14-15).

Na het lezen van deze studie heb jij nu ook genoeg Bijbelse argumenten om tegen die stem te zeggen, dat de Bijbel duidelijk laat zien dat dit niet Gods wil is. Als jij moeite hebt met Gods stem te verstaan, laat je dan niet ineens verleiden als een stem je aanzet tot zonde! God zal er eerst voor zorgen dat jij echt goed zijn stem verstaat voordat Hij zo iets zou vragen. Zie het leven van Samuel de grote profeet!

Het nieuwe testament en tatoeages.

Wat zegt het nieuwe testament over tatoeages en piercings? In eerste instantie eigenlijk niets. Maar als je deze studie tot hier heb gevolgd heb je inmiddels ontdekt dat tatoeëren en piercings gezet werden voor de goden. Dit is de kern van het nieuwe testament. Het gaat dus niet meer om de vrucht maar om de wortel, afgoden dienen is de wortel.

“Weet u niet dat onrechtvaardige mensen geen deel zullen hebben aan het Koninkrijk van God? Verlaat Gods weg niet! Mensen die vrije seks voorstaan, afgoden dienen, overspel plegen of zich met homoseksuele en pedofiele praktijken inlaten, blijven buiten het Koninkrijk van God”.(1. Kor.6:9-10)

Deze tekst laat zien dat afgoden dienen en overspel plegen, wat je dus doet wanneer jij je lichaam gebruikt voor tatoeëren, gevolgen heeft. Namelijk geen deel aan het koninkrijk van God. Wat mij enorm opvalt aan deze tekst is het rijtje wat Paulus opnoemt. De zonden die in vers 9 vermeld staan hebben grotendeels te maken op seksueel gebied. En wat zegt Paulus over seksuele zonden? “Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar diehoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam”.(1 Kor.6:18).

Moest de profeet Hosea niet met een hoer trouwen om te laten zien dat het volk hoererij had gepleegd, namelijk door achter afgoden aan te gaan? Dit zegt de Bijbel “ De HERE zei tegen Hosea: ‘Trouw met een vrouw die prostituee is en kinderen heeft die door andere mannen verwekt zijn. Dit zal een voorbeeld zijn van de manier waarop mijn volk Mij ontrouwis geweest. Want het heeft openlijk overspel gepleegd door afgoden te vereren“. (Hos.1:2).

Deze tekst laat het duidelijk zien dat overspel plegen zowel lichamelijk als geestelijk mogelijk is en wat door Jezus bevestigd wordt wanneer Hij zegt, wie begerig naar een vrouw kijkt pleegt overspel. Wederom, een geestelijke overspel.
Als God afgoden dienen associeert met overspel en dit gelijk is aan hoererij/prostitutie (zie Hosea tekst), en je met hoererij tegen je eigen lichaam zondigt zoals Paulus zegt, zou er dan tijdens het tatoeëren dan ook iets gebeuren? Zou je dan niet tegen je eigen lichaam zondigen? Wat is dit zondigen tegen je eigen lichaam dan? Op seksueel gebied bind jou ziel zich vast aan de ziel van die ander. Met afgoderij doe je dus precies hetzelfde alleen met afgoden, die de Bijbel ook beschrijft als demonen en boze geesten. Zou tatoeëren dus geen poort voor demonen kunnen zijn om in jou lichaam binnen te kunnen komen en daarmee met hen ten verbinden? Zou het dus mogelijk kunnen zijn dat door te tatoeëren en piercings aan te laten brengen, je op een subtiele manier van de duivel, je gebonden gaat raken aan demonen omdat je afgoderij aan het plegen bent? En afgoderij wordt in Hosea ook vergeleken met hoererij! En dat je op die manier, zonder dat je het zelf weet afgoden dient? En wat zei Paulus over afgoden dienen in vers 9? Jij moet zelf maar invullen hoe je dit allemaal wilt interpreteren, maar ik hoop dat ik je genoeg stof heb gegeven om hier eens serieus over na te denken voor je, je laat misleiden om een tattoo of piercing te plaatsen.

Wat als je al een tattoo of Piercing hebt?

“Ja maar ik heb er al zo veel, dan kan die ene er nog wel bij om Jezus te vereren”.

Denk je echt dat Jezus graag een plekje wilt naast die andere tattoo die naar de boze verwijst? Als jij al tattoos hebt en je neemt Jezus aan als jou redder en verlosser dan zegt de Bijbel juist het volgende “Sommigen van u zijn vroeger ook zo geweest. U bent nu schoongewassen en voor God afgezonderd. U bent onschuldig verklaard in de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God”. ( 1.kor.6:11).  

Dit is zo geweldig! Jij hoeft je niet meer schuldig te voelen over je tattoos die je eerder gezet hebt. Je bent schoongewassen en onschuldig verklaard door God! Waarom zou je dan nu weer je geestelijk en lichamelijk bevuilen met een nieuwe tattoo? Nee, Paulus roept juist op om een nieuwe levenswandel op te gaan. Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Als u werkelijk Zijn stem hebt gehoord en Hij u de waarheid over Zichzelf heeft bekendgemaakt,moet u uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken; uw vroegere manier van leven, waardoor u geluk en vrede meende te vinden, maar die u in werkelijkheiddood en verderf bracht. Uw denken moet grondig vernieuwd worden. Sterker nog, u moet een heel nieuw mens worden, die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kleren”. (Ef.4:20-24).

Veel mensen zeggen, ja ik doe een christelijke tattoo zodat ik dan met mensen in gesprek kan gaan over mijn tattoo en het geloof (zie hierboven de getuigenis waarom deze optie niet mogelijk is). Als dit echt je motief is dan zeg ik je dat er nog zo veel andere alternatieve zijn. Je kunt ook t-shirts laten maken met duidelijke christelijke uitspraken. Gegarandeerd dat mensen hier ook naar kijken!Ik geloof niet dat een tattoo of piercing plaatsen een excuus mag zijn om over het geloof te kunnen praten. Want ook hierin, wie bepaald welke tattoo wel en niet mag en wie bepaald hoeveel tattoos of de grootte ervan? Allemaal dilemma’s die je erbij krijgt als je ervan uit gaat dat dit mogelijk is als christen. En zoals een andere mede christen zei, “Wat je met je woorden EN je daden niet kan bewerkstelligen, zal ook niet met een tattoo plaatsvinden”.

Mocht jij al een tattoo of piercing hebben voor je bekering, dan heb je zojuist gelezen dat je onschuldig bent verklaard door God wanneer je Jezus aangenomen hebt. Je zult dus een nieuwe weg moeten gaan bewandelen. Ik geloof niet dat je nu al je geld moet gaan spenderen aan het verwijderen van je tattoos! Wel zou ik je adviseren om de piercings die je het, die te verwijderen zijn, dan ook te doen. Ook wil ik je adviseren om aan God te belijden, dat je hierin ook gezondigd hebt en dat je tattoos en piercings als zonde ziet. Ik zou je adviseren om dit samen met een mede christen of je voorganger te doen, zodat hij eventuele demonen die wellicht binnen zijn gekomen in je leven door dit soort dingen te laten zetten, eruit kan sturen in de naam van Jezus. Dit is mijn advies, jij moet doen wat jij denkt wat goed is voor jou geestelijk welzijn.
Let wel, de Bijbel zegt dat  zonde je gebeden blokkeert! Dus wees wijs in deze dingen.  God kan alles, hij kan jou zonde vergeven en jou reinigen. Hij kan zelfs van jou zonden later iets moois er van maken, zodat jij hiervan kan getuigen, maar God kan geen zonde goedkeuren. God kan zonde niet belonen met  ZEGEN. (mooi hoofdstuk Lev.26 om te zien dat zegen en voorspoed samen  gaat met rein en heilig en hoe tegenslag gaat met zonde).

De tatoeages en piercings die een christen mag hebben.

Sommige mensen zijn van mening dat er in Openbaringen wordt beschreven dat Jezus op zijn dij een tattoo krijgt. Er staat namelijk geschreven “En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dijgeschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.” (Op. 19:16).

Het zou op basis van deze tekst aannemelijk mogen zijn dat een tattoo op basis van deze beschrijving nu wel mogelijk is nu we het nieuwe testament hebben. Als je bij deze tekst de kanttekeningen van de statenvertaling erbij pakt, dan kom je tot een andere verklaring van deze tekst. Het betekent dat zijn naam op zijn kleed geschreven is ten hoogte van Zijn dij. Het is openlijk voor de ogen van een ieder te zien. Als het bij Jezus op zijn dij stond, zou dit voor Johannes onleesbaar zijn geweest, want Jezus droeg een kleed.

Wat mag je dan wel dragen? Sieraden, Oorringen en ook neusringen waren goedgekeurd als een sieraad. “Ik tooide je met sieraden, ik deed armbanden om je polsen en een ketting om je hals, ik deed een ringetje door je neus, ik gaf je oorbellen en zette een prachtige kroon op je hoofd.  (Ezechiël 16:11-12). 

De ring door de neus, was verder het symbool van de onderwerping van de vrouw aan het gezag van de man of van iemand anders “Ik vroeg haar van wie zij een dochter was. “Van Betuel,” antwoordde ze, “de zoon van Nachor en Milka.” Toen deed ik de ring in haar neus en de armbanden om haar polsen. (Gen. 24:47).

Wanneer een slaaf in de tijd van het Oude Testament bij zijn heer wilde blijven, werd zijn oor met een priem doorboord, als teken van vrijwillige onderwerping. “dan moet zijn meester hem naar het heiligdom brengen, hem tegen de deur of de deurpost zetten, en zijn oor met een priem doorboren. Hij blijft dan voorgoed zijn slaaf.” (Ex. 21:6).

“Maar indien hij niet bij u weg wil, omdat hij het goed bij u heeft en aan u en uw familie gehecht is geraakt, moet u een priem door zijn oor in uw deur steken. Daarmee wordt hij voorgoed uw slaaf. En met een slavin moet u hetzelfde doen”. (Deut. 15:17).

Alternatief voor een tattoo. Je wilt God eren maar hoe? Zoals ik al had voorgesteld, kan je dit doen door teksten op je T-shirts te laten drukken. Je kunt leuke cadeautjes kopen en deze weggeven en op die manier een leuk gesprek aangaan. Je kunt je tijd investeren om iemand vrijwillig te helpen, om op die manier dienstbaar te zijn. Je kunt de naam van iemand ook op een armband zetten, of die ene Bijbeltekst.

De Bijbel zegt “Mijn zoon, luister naar mij, geef gehoor aan mijn woorden. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze diep in je hart.” (spr.4:20-21).

prent het woord van God in je hart, dit mag je geestelijk vol schrijven. “schrijf ze op de tafel van uw hart” (spr.3:3).

Verder hoeven wij niet in een tatoeage onze liefde aan God te tonen. De Bijbel zegt namelijk dat God dat zelf heeft gedaan! “Hij heeft ons gezalfd, zijn eigendomsmerk op ons gezet en bij wijze van voorschot de Geest in ons hart gelegd”.(2kor.1:21-22).

De heilige Geest wil niet dat je zonde in je leven doet door te gaan tatoeëren en door piercings aan te brengen. “Doe Gods heilige Geest geen verdriet; met zijn stempel bent u gemerkt voor de dag van de bevrijding”. (Ef.4:30).

Verder heb ik nog 1 laatste advies. Wanneer je cosmetisch een tattoo laat aanbrengen bid er dan voor. Het is mogelijk, dat een vrouw door borstamputatie haar tepel verliest. In de cosmetische wereld kunnen ze door een tatoeage een nieuwe tepel tekenen. Ik zelf zou hier geen probleem mee hebben, omdat ten eerste dit gedaan wordt na een ingrijpende gebeurtenis in iemands leven. ( Ja, het overlijden van iemand is ook ingrijpend, maar ik hoop dat je hier het verschil ziet) Ten tweede, dit in een cosmetische instelling of ziekenhuisgedaan wordt en niet in een tattoo shop. Ik zie dit vergelijkbaar met het hoofdstuk hierboven waar het haar afgeschoren wordt als doel om iemand te reinigen. Maar ook dit, leg het eerst voor bij God.

Heb jij ervaringen omtrent dit onderwerp, ben jij ooit bevrijd van demonen die binnen zijn gekomen door tatoeages of piercings, of heb jij een verhaal te melden op dit gebied, dan hoor ik dat natuurlijk heel graag van je!

Mijn slot conclusie:

Iemand die tattoos heeft voor zijn bekering, geef ik het advies mee om dit aan God te belijden. Als je al christen bent of je bent het geworden en je wilt een tattoo ( erbij) plaatsen is mijn advies om het niet te doen en ik raad je het echt af.  Ook christelijke tattoo raad ik af. Mijn motivatie staat hierboven in de gehele studie.

Het toch aanbrengen van tattoos en piercings als je al christen bent, heeft geen gevolg op jebehoud, als we van Romeinen uitgaan  ” Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met heel uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. “(Rom.10:9).
Maar door toch iets te doen tegen Gods gebod in, daar zegt de Bijbel van dat het zonde is, en zonde blokkeert zegen. Daarbij de kans dat je op deze manier demonen in je kunt krijgen is groot, waardoor dit weer een effect gaat hebben op je eigen geloof, geest,ziel en lichaam, is dit het waard?

Mocht je toch besluiten om het wel te doen, dan geef ik je nog het advies mee, om dit aan God te vragen of Hij dit goed vind, want tenslotte zijn wij niet meer van ons zelf maar van de Heer. En ik zou je adviseren om aan God een bevestiging te vragen via iemand anders zodat je zeker weet dat het Gods bedoeling is.

Verder wil ik de opmerking plaatsen, als er staat “dit kan een poort zijn voor demonen” dat het niet ALTIJD per definitie is dat er ook daadwerkelijk demonen binnen zijn gekomen toen je een tattoo heb laten plaatsen! Maar je begeeft je wel op (zeer)glad ijs! Uiteraard blijft het zonde, dus het zal wel zegen blokkeren.

Veel zegen en wijsheid toegewenst in je besluit indien je over een tattoo denkt.

Heeft deze studie jou helderheid gebracht en gun jij andere christenen om hier van op de hoogte te zijn, deel dan deze studie.

“God, die de boer zaad geeft om te zaaien en ons brood om te eten, zal u steeds meer zaad en steeds grotere oogsten geven. Dan kunt u van uw overvloed steeds meer uitdelen. Ja, Hij geeft zoveel dat u altijd veel kunt weggeven. ” (2 Corinthiers 9:10-11).

Deel zo veel mogelijk kennis over Gods woord, zodat je ook steeds meer kan oogsten! Elk persoon die zijn leven vernieuwd en bij God wordt gebracht door jou werk (ook als is het alleen delen van een Bijbelstudie) , zal jou als beloning toekomen wanneer je voor Gods aangezicht verschijnt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s