TV is een psycho-sociaal wapen

Ik ben van mening dat de meeste echt denkende mensen het er mee eens zijn dat naast lichamelijke effecten de hoofdmoot van de hedendaagse TV programma’s (ik gebruik bewust het woord programma, een proces waarbij een passieve informatie ontvanger gebruikt wordt) er op gemaakt is om een sociaal wereldbeeld en waardesysteem te installeren die op het ‘zelf’ gericht is en in wezen het tegenovergestelde is van wat een gezond en voortdurende samenleving nodig heeft. Individualisme tegen elke prijs bepaald de dag en het wordt steeds meer duidelijk dat empathie voor de medemens en een gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid snel verdwijnen samen met het moraal dat alle gezonde beschavingen hebben gekend als de essentie voor overleving. Onlangs boste een bestuurder van achteren tegen de auto aan waar ik in reed. Hij was in de dertig jaar oud, leek heel respectabel en reed in een nieuwe en dure auto. In plaats van te stoppen en zijn gegevens uit te wisselen gebaarde hij een verontschuldiging en op het moment dat onze auto aan de zijkant parkeerde nam hij de benen en feliciteerde zichzelf waarschijnlijk dat hij voorkomen had dat er een vervelend proces nodig was met verzekeringsbureaus etc. De hedendaagse mens voelen zich alleen schuldig als ze gepakt worden en blootgesteld voor hun misdaden. Zij hebben geen hogere autoriteit te vrezen en de huidige trend van sociaal gedrag beloond die specifiek visie met de veronderstelling dat het mogelijk is om een moraal te hebben en rechtop te blijven staan zonder een religie of een leidende moreel principe als dat beter klinkt. De misdaadcijfers, wegpiraterij en algemene houding van medeburgers lijkt op het tegengestelde te wijzen. Ik geloof dat de TV van veel de schuld is.

De mensen besteden veel van hun vrije tijd voor de televisie. Ik denk niet dat het overdreven is om te stellen dat de TV voor velen een hoofdbron is voor de meningen en standpunten op bijna alles. Gezien de hoeveelheid tijd dat mensen aan televisiekijken besteden, is het heel logisch dat als jij de publieke opinie wil vormen, de TV een perfect medium is waarmee je jouw informatie kan verkondigen. Het lijkt aannemelijk, dat als je de mening deelt dat er een organisatie bestaat, waarvan ik denk dat veel mensen inderdaad doen, wiens doel het is om de wereld te herschapen naar het, eventuele perverse, beeld van de mens, het  logisch voor een dergelijke organisatie is, om de totale controle over de TV kanalen te krijgen en het te veranderen in een propaganda filmhuis. Sommigen zullen zeggen dat het een logisch gevolg is, aangezien de TV bevooroordeeld is over de wrede, vrijgevochten en immorele levensstijl en dat de verkondiging van de christelijke religie, dé kracht die onze maatschappij  gecreëerd heeft, zó negatief, misleid en vijandig is dat natuurlijk een dergelijk complot bestaat. Om deze gedachte nu uit te vergroten vergt een heel eigen artikel, maar de feiten liggen er en het complot is zichtbaar. Om twee voorbeelden te geven, hebben we de bekentenis van de BBC na het lekken van een interne memo waarin toegegeven wordt dat zij een antichristelijke visie uitstralen. Na klachten over de programmering van de BBC waarin zij herhaaldelijk fouten maken bij gevoelige onderwerpen over Islam en andere minderheden (religieus of anders) & bevooroordeeld zijn tegen het Christendom (speciaal het Rooms Katholieke) gaf de British Broadcasting Corporation haar schuld toe. Bij een vergadering van de top van de BBC verzamelde zich bekentenissen dat “de BBC niet onpartijdig of neutraal is”, zoals de politieke redacteur van de BBC het omschreef. De eindconclusies van de topbijeenkomst achter gesloten deuren lekten naar de Engelse krant The Mail on Sunday.

Er bestaat ook bewijs dat regeringen het uitzenden en de inhoud van nieuws onder hun controle houden. President Reagan van de VS ondertekende op 14 januari 1983 Declaratie 77 waarin de CIA en de regering de volledig macht kregen om de inhoud van het nieuws te bepalen en te controleren wat het Amerikaanse publiek ontvangt. Het nieuws dat nu in luttele minuten met moderne technieken ge-upload en aangepast kan worden. Goebbels zou er trots op zijn. Denk er eens over na. Het heeft alleen een beslissing nodig van de hoofdredacteur om het nieuws te bepalen dat door miljoenen mensen ontvangen wordt en in de VS wordt er gezegd dat boven de 90% van alle media-uitingen waaronder kranten en tijdschriften bestuurd worden door 3 of 4 bedrijven. Een getal dat steeds lager wordt doordat nieuwsbedrijven opgekocht worden en samengaan. Een instantie hoeft alleen maar een heel klein aantal mensen op de juiste posities te plaatsen om zeker te zijn dat het geleverde nieuws een bepaalde agenda steunt.

Alex Jones, een opkomende ster van de Amerikaanse “Truth Movement” is een onafhankelijke perscombinatie radio talkshow presentator en een onderzoeksjournalist uit Austin, Texas. Hij heeft persoonlijk contact gehad met mensen uit veel van de Amerikaanse nieuwsbureaus zoals FOX en CNN en hij verteld dat veel mensen die bij deze bedrijven in dienst zijn het niet eens zijn met de stijl en inhoud van het gebrachte nieuws en in feite geloven en weten dat het merendeel verzonnen, verdraaid of simpelweg fout is.

De lichamelijk wijze waarop TV de hersenen beïnvloed maakt het een perfect voertuig voor propaganda. Het is belangrijk om te zien dat je ogen direct als een wortel vanuit je hersenen zich ontwikkelen. Zij zijn het werkelijke raam naar de ziel en een perfecte geleiding om de innerlijke heiligdommen van het brein te bereiken.

Het menselijke brein werkt met 4 grondfrequenties. Deze zijn Bèta, Alfa, Theta en Delta.

Bèta golven worden gevormd bij het denken en bij het gebruik van de hogere vermogens en Delta wordt geassocieerd met de slaap en/of diepe trance-achtige toestand. Het stralende licht en geflikker van de TV laat de hersenen naar een lager activiteitsniveau vallen, ergens tussen Alfa en Theta – in wezen een slaperige droomachtige toestand van het verstand waarbij de hogere kritische functies uitgeschakeld zijn.  Zelfs als je een tekst op het televisiescherm leest registreren de hersenen lage alfagolf activiteit. Theta hersengolven activeren het innerlijke en intuïtieve onderbewustzijn. Je zult theta op plaatsen vinden waar je herinneringen, sensaties en emoties bevinden. Elke informatie die via de TV opgezogen wordt omzeilt onze logische, kritische denkzeef en komt direct in de onderliggende gebieden van het verstand die meer geassocieerd worden met gevoelsreactie. TV zal dan meer de emoties aanspreken dan het verstand en wie van ons neemt nog deel aan een levendig informerend debat deze dagen? Zeer weinig. De gewoonlijk reactie op grote vraagstukken is meestal een gevoelsreactie gevolgd door een snelle verandering van onderwerp. Het televisiekijken is een somatische ervaring, wat staat voor “van het lichaam, niet van de geest”. Ik wordt herinnert aan het boek van Huxley, “Brave new World”, waar het medicijn soma gekozen werd waarmee mensen in staat waren om hun onverteerbare intellectuele levensproblemen te ontsnappen.

De psycholoog Thomas Mulholland stelde vast dat na maar 30 seconden van televisiekijken de hersenen alfagolven begint te produceren, wat wijst op apathische (bijna comateus) activiteitsratio. Alfa hersengolven worden geassocieerd met ongerichte, overgevoelige staat van bewustzijn. Het vaak voorkomen van alfagolvenactiviteit komt normaalgesproken niet voor als de ogen geopend zijn. Het onderzoek van Mulholland wijst in feite op dat televisiekijken neurologisch te vergelijken is met het staren naar een kale muur. Het is het waard om je erop te wijzen dat het doel van hypnotiseurs is om een langzame hersengolfstaat op te wekken. Alfa golven zijn bij een ‘lichte hypnotische’ staat aanwezig die door hypnotherapeuten worden gebruikt bij suggestie therapie.

De kritische kant van de hersenen is de linkerkant. Als je dit aan het lezen bent vel je een oordeel, vorm je een mening en kom je tot conclusies die tot uiting komt in bèta hersengolfactiviteit. Dit zijn de golven die geactiveerd worden als je de linkerkant begint te gebruiken, het centrum van logische menselijke communicatie en analyse.

Onderzoekers hebben gevonden dat als de televisie eenmaal is aangezet, de linkerkant en al zijn functies uitgeschakeld neigen te worden. Hier voor in de plaats gaat het beeld van de televisie direct naar het rechterbrein. Het schakelen van bèta naar alfa golven laten dit zien. Alfa hersengolven zijn de golven die we associëren met meditatie en slapen. Dit betekent niet dat we geen informatie tot ons nemen – we vangen het allemaal op, maar zijn niet in staat om het kritisch te evalueren zoals we zouden doen met informatie uit andere bronnen.

Videospelletjes hebben laten zien dat ze hersenactiviteit tot onder het niveau van Deltafrequentie brengen !

De flikkerfrequentie van het televisiescherm staat er bekent om dat het een hypnotische staat bij mensen veroorzaakt. Deze flikkerratio is de frequentie waarin het beeld wordt ververst, meestal ongeveer 50 of 60 keer per seconde. DARPA is een onderzoeksprogramma dat door het Amerikaanse leger wordt gefinancierd. Één streven van hun heeft te maken met het ontwikkelen van een televisie flikkerratio dat afgespeeld kan worden op het moment dat een hypnotische staat nodig zou zijn bij een bepaald deel van de bevolking.

Endorfines komen vrij bij de blootstelling aan teveel licht. De lichtstraling van televisies veroorzaakt het vrijkomen van endorfines. De onderzoeker Herbert Krugman liet zien dat tijdens het kijken van televisie de rechterhelft twee keer zo actief is dan de linker, een neurologische afwijking. De verplaatsing van links naar rechts laat een stoot lichaamsnatuurlijke opiaten vrijkomen: endorfines, waaronder bèta-endorfines en enkefalines. Endorfines hebben dezelfde structuur als opium en zijn derivaten ( morfine, codeïne, heroïne, etc.). De activiteiten die endorfines veroorzaakt (ook opioïde peptides genoemd) zijn meestal gewoontevormend (we noemen ze zelden verslavend). Hieronder vallen het knakken van gewrichten en energieke oefeningen. Externe opiaten grijpen dezelfde receptorplekken aan (opioïde receptoren) als endorfines zodat er weinig verschil is tussen de twee.

Zelfs de mensen die af en toe televisie kijken ervaren zulke opiaat ontwenningsverschijnselen als zij niet meer een lange tijd naar TV kijken. Een artikel van het Zuid Afrikaanse Eastern Province Herald (oktober 1975) beschrijft twee experimenten waarin mensen van verschillende socio-economische milieus gevraagd werden om te stoppen met televisiekijken. Bij één experiment schakelde enkele families vrijwillig hun TV uit voor ongeveer een maand. De armste familie gaf het na een week op, de anderen leden aan depressies en zeiden dat zij het gevoel hadden “een vriend te verliezen”. Bij een ander experiment stemden 182 Westduitsers hun het televisiekijken een jaar te stoppen met een betaling als bonus. Niemand kon het verlangen langer dan zes maanden weerstaan en gedurende de tijd voelde alle deelnemers symptomen van opiaatontwenning: toenemende onrust, frustratie en depressie.

Het onderzoek van Herbert Krugman bewees dat het kijken van televisie de linker hersenen verdooft en de rechter hersenen alle cognitieve taken laat vervullen. Dit heeft enkele schokkende gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen en de gezondheid door de effecten van de televisie. In ieder geval is de linkerhelft de kritische plek voor het organiseren, analyseren en beoordelen van inkomende gegevens. De rechter hersenen behandeld de inkomende gegevens kritiekloos en zal informatie niet naar onderdelen ontcijferen of ontrafelen.

Onderzoeken naar de effecten van de TV hebben gewaarschuwd dat kinderen beneden de twee jaar  helemaal niet zouden moeten kijken gezien de negatieve gevolgen op verschillende gebieden van de ontwikkeling van het kind waaronder het observatievermogen, spraak, gehoor, inzichten, leesvaardigheid, hetgeen kan leiden tot aandachtsverstorend gedrag, een gebrek aan motorische vaardigheden vanwege stilzittend kijkgedrag etc. Televisie is een geheel ongepaste en effectloos leermiddel. Het is zinloos om een debat te hebben waarin de achteruitgang van intellectuele vermogens en uitdaging wordt beklaagd als de intelligentie nooit de kans heeft gehad om op een natuurlijke en normale wijze te groeien vanwege het verdovende effect van televisie op kinderen in het bijzonder.

Het is het waard om het tegenovergestelde effect te noemen dat radio heeft en zelfs een hogere mate van concentratie ontwikkeld, waarbij de luisteraars gedwongen wordt hun visualisatie te stimuleren over wat zij horen. Lezen verhoogd natuurlijk de capaciteit om te concentreren en informatie kritisch te onderzoeken gedurende lange perioden.

Zelfs de stijl van televisiemaken wordt in deze tijd gestuurd in de richting van een amfetamine-achtige verslaving die mensen hebben met het oog op het ontvangen van informatie. De kadans van scenewisselingen, hetgeen het ratio en ritme is waarin de beelden elkaar op het scherm afwisselen, is zeer snel en zal ontwikkelende verstand onmogelijk maken om zich te concentreren op grote stukken informatie in teksten voor een langdurige periode. De gemiddelde duur van de aandacht is gedaald sinds een paar decennia naar maar een paar minuten voor diepgaand kritisch denken van het niveau van meer dan een uur.

Onderzoeken hebben de levenskwaliteit gekoppeld aan een grote woordenschat die door de TV consumptie negatief is beïnvloed. Als je goede communicatievermogens hebt kan je beter de wereld waarin je leeft uitdrukken en omschrijven en als dit een beoordelingsmeetlat is, moet voor veel van onze jongeren in ons land de wereld er zeer banaal uitzien. Een onontwikkelde vocabulaire betekent dat je een beperkt bestaan hebt, je een tunnelvisie van deze mooie planeet hebt en dat je levenskwaliteit nadelig beïnvloed wordt. Het alleen luisteren naar popsterren in het bijzonder, de idolen van de jongeren, kan je in schaamte laten krimpen door de lege en ongearticuleerde nonsens waarmee die zich uiten.

We leven vandaag in een wereld waar de persoonlijkheid van mensen gevormd worden door onwezenlijke dingen: TV, de muziekindustrie, videospelletjes, films, het effect van drugs (de recreatieve of psychetropische versie). De virtuele werkelijkheid domineert de interesse van veel mensen, zelfs jong volwassenen en mensen van mijn eigen leeftijdsgroep van in de dertig. De hele conversatie gaat over een TV show, het laatste videospel op de nieuwste console of wie aan de leiding gaat bij het voetballen. Het is een aandoenlijk toestand.

Al deze negatieve effecten op de samenleving zijn bekend en zijn in wezen gemaakt en gepland. Een Nieuwe Wereld Orde komt in zicht. Niet zo lang geleden noemde in India de toenmalige Britse Kanselier Gordon Brown in een speech deze “New Global Order” dat gecreëerd is. Deze Nieuwe Orde zal  een nachtmerrie zijn zoals deze voorzien is door Orwell. Ik geloof dat in feite zelfs Orwell niet het inzicht had om de dystopische technocratische dictatuur te tekenen die in het vooruitzicht lag voor de mensheid. Huxley zat er wat dichter bij met zijn boek, “Brave New Word”.

De TV is onze soma, het houdt ons gehypnotiseerd en verdoofd terwijl onze vrijheden worden ingetrokken en wetten worden geïntroduceerd zodat we allemaal criminelen worden zodat de New World Order door kan gaan met het plan een gevangenisplaneet te maken met een economisch systeem gebaseerd op een gevangenis zoals het huidige China.

Gooi jouw TV vandaag nog weg. Wissel hem in voor een projectiesysteem als je jouw filmhuis nog niet kwijt wil. Wij moeten onze persoonlijkheden opnieuw claimen van de maatschappijen en organisaties die de TV gebruikt om ons verstand te gijzelen, onze consumerende afhankelijkheid te creëren en ons van de waarheid, werkelijkheid en veelzijdige menselijk leven af te houden. We moeten ons zelf heroveren en bij toekomstige generaties een waarachtigheid plaatsen over de echte wereld en haar pracht van echte levende helden en mensen die het waard zijn om te bewonderen.

Auteur: Ken Doyle

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s